تجهیزات پزشکی

HANALOGY 
تجهیزات پزشکی
هانالوژی مرجع نقد و بررسی تخصصی تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی

مجموعه هانالوژی با مطالعه و بررسی مستمر در تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی و بیمارستانی و ارزیابی پیشرفته ترین و مدرن ترین دستاوردهای این حوزه آماده ارائه خدمات تخصصی و تامین کالا و تجهیزات پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و لوازم آزمایشگاهی برای متقاضیان است. این دست خدمات تخصصی شامل ارائه مشاوره فنی، پشتیبانی و ارائه سرویس های نگهداری و تهیه انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و لوازم آزمایشگاهی می باشد. وبسایت در حال به روز رسانی است

لبه چسبان

دورکن

تجهیزات پزشکی هانالوژی: